Teknosa İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin hedef ve stratejileri ile Sabancı Topluluğu İnsan Kaynakları ve Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonu doğrultusunda tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları yönetim ve uygulamalarımızın hedefi; çalışanlarımıza amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen bir çalışan deneyimi sağlamaktır.

 

Yeni Neslin Sabancı’sı Kültürü

Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan, farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen, yenilikçiliğin öncüsü olan, hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir kültürdür.
 
Yeni Neslin Sabancı’sı Değerleri:
“Samimiyet, Sürekli Gelişim, Katılım, Cesaret ve Tutku” olarak belirlenmiştir.

 

Teknosa Değerlerimiz

Teknosa olarak dünyanın teknolojisini herkesle buluşturarak mutlu anlar yaşatmak için var olma amacımızdan yola çıkarak; iş birliği, güven, samimiyet, mutluluk, halden anlamak ve proaktivite değerlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte yaşatmaktayız.

 

Sabancı Yetkinlik Modeli

Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonunu oluşturan kültür, değer ve stratejilerin hayata geçmesini sağlayacak davranışları tanımlayan Sabancı Yetkinlik Modeli ise aşağıdaki üç bölümden oluşmaktadır:

 • 1

  Değerleri Yaşatan Yetkinlikler
  (Farklılıklara Değer Vermek, Dayanıklı Olmak, Cesur Olmak, Deneyimlerden Öğrenmek)

 • 2

  Liderliği Oluşturan Yetkinlikler
  (Global Bakış Açısıyla ve Uzun Vadeli Düşünmek, Yeniyi ve Daha İyiyi Aramak, Paydaşları Dengeli Yönetmek, Çevik Karar Almak, Vizyon ve Amaç Yaratmak, Etkili Takımlar Oluşturmak)

 • 3

  Performans Geliştiren Yetkinlikler
  (Müşteriye Odaklanmak, Sonuca Ulaşmak)

“Değerleri Yaşatan” ve “Liderliği Oluşturan” yetkinlikler, Sabancı Topluluğu şirketlerinin hepsi için ortak olmakla beraber, “Performans Geliştiren Yetkinlikler” ise şirketimizin stratejilerine uygun olarak, sektör dinamikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışanlarımızın performanslarını daha da ileriye götürmeleri için beklenen yetkinliklerdir.

 

İşe Alım ve Kariyer Yönetimi

İşe alım sürecimiz; adayların Sabancı değerlerine ve şirket kültürümüze uygunluğunu değerlendirmenin yanı sıra potansiyellerini ve yetkinliklerini ölçmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, yetkinlik bazlı mülakatlar, genel yetenek sınavları ile pozisyonunun gerekliliklerine göre yabancı dil sınavı ve değerlendirme merkezi uygulamaları ile işe alım süreci yürütülmektedir.
 
Bunun yanı sıra yetenekleri şirketimize çekebilmek için proaktif bir şekilde ve sürekli şirketimiz dışındaki yetenekler de takip edilmekte ve kritik pozisyonlar için iç adayların yanı sıra dış yetenekler de değerlendirilmektedir.
 
Kariyer yönetimi sürecimiz; tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde belirli kriterlerle yönetilmektedir. Süreçlerimizi Terfi, Yatay Kariyer Yönetimi, Mağazadan Merkeze Geçiş ve Merkezden Mağazaya Geçiş olarak dört başlıkta yürütmekteyiz.

 

Eğitim ve Gelişim Yöntemi

Teknosa Akademi ile Teknosa’nın kariyer gelişimi çerçevesinde eğitim-gelişim ihtiyaçları belirlenmekte, bu ihtiyaçlara cevap verecek eğitim-gelişim programları içerikleri ve uygulama şekilleri oluşturulmaktadır. Amaç çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını doğru tespit ederek kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini sağlamak, bu sayede Teknosa standartlarına uygun çalışan yetiştirerek perakende sektörüne, alanında yetkin, hizmet anlayışı gelişmiş, başarılı çalışanlar kazandırmaktır.
 
Eğitim ve gelişim planlamalarının hem çalışan hem de şirketimiz için bir değer yaratması ve Topluluğun ve şirketimizin stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır.
 
“Eğitim ve Gelişimin Sürekliliği” ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ilkelerimiz doğrultusunda https://www.teknosaakademi.com eğitim-gelişim portalimiz ile çalışanlarımız zaman ve mekândan bağımsız olarak güncel ve doğru bilgiye her türlü farklı cihazlardan kolayca ulaşabilmektedir.
 
Sınıf içi, işbaşı eğitimleri gibi yüz yüze yapılan eğitimlerin yanı sıra Teknosa Akademi portalinde çeşitli dijital kaynaklar ile de eğitime ve gelişime katkı sağlanmaktadır. Teknosa Akademi platformu ile e-eğitimler, videolar, blog yazıları, dijital sözlük, dijital okuma materyalleri gibi birbirinden farklı zengin kaynaklar tüm çalışanların erişimine sunulmaktadır.
 
Teknosa Akademi’de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:
 
 • 1. Oryantasyon Programı

  Teknosa mağazalarında işe yeni başlayan çalışanlarımızın, kendi görev ve sorumluluklarını, mağaza iş süreçlerini ve satış mesleğini en iyi şekilde yöneticisinin rehberliğinde öğrenmesi amaçlanmıştır. Bu program ayrıca mağaza yöneticisinin, çalışanının işe başladığı andan başlayarak performansını geliştirmek konusunda daha fazla sorumluluk almasını sağlamaktadır.

   

 • Mağaza yöneticisinin başlattığı iş başı eğitim programına ek olarak mağazalarımızda işe yeni başlayan çalışanlarımız Teknosa Akademi tarafından her ay düzenlenen oryantasyon programına katılarak; kişisel ve mesleki gelişimlerine değer katarlar.

 

 • Şiddetsiz İletişim ve Algı Yönetimi

Katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmek, karşı tarafın alanına girmeden, etkili bir tarz ve ifade ile duygularına ve kendi gücüyle tanışmasını sağlayarak “Mutlu Müşteriler” yaratıyor olmak amaçlanmıştır.

 

 • Sosyal Davranış Stilleri

Kişilerin davranışsal farklılıklarına ve buna uygun davranışları sergileyerek iletişim kalitesinin artmasına odaklanan bir programdır. Koçun öncelikle kendi sosyal davranış stilinin farkında olması, ardından da ekibindeki koçluk yaptığı kişilerin sosyal davranış stillerini doğru tespit ederek koçluk yaklaşımını buna göre şekillendirmesi ile hem koçluğun hem de büyük resimde iletişimin daha verimli hale gelmesi hedeflenmektedir.

 • 3 Adımda Benzersiz Müşteri Deneyimi

Benzersiz müşteri deneyimi için gerekli ürün sunumunu, Teknosa'nın 3 Adımda Müşteri Deneyimi Standartları ile ilişkilendirmek ve bu adımları alışkanlığa dönüştürmektir.

 • Benzersiz Müşteri Deneyimi

Müşteri deneyiminde odağın neden müşteri olduğunu zihinsel değişimle içselleştirmenin yanı sıra deneysel beceri ve davranışlardaki etkisini göstererek katılımcıların müşteri deneyimlerinde bu yaklaşımı uygulamalarını ve uygulatmalarını sağlamaya yönelik bir programdır.

 • Müşteri Odaklı Satış Yönetimi

Katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmek, karşı tarafın alanına girmeden, etkili bir tarz ve ifade ile duygularıyla tanışmasını sağlamanın yanı sıra Benzersiz Müşteri Deneyimi için gerekli ürün sunumunu, Teknosa'nın 3 Adımda Müşteri Deneyimi Standartları ile ilişkilendirmek ve bu adımları alışkanlığa dönüştürmektir.

 • Değişim Yönetimi

Belirsizliği ve netliği ihtiyaçlar çerçevesinde incelerken, kriz ve değişim ortamlarındaki bireysel davranış şekillerini tanımlamaktır. Bir durumu sorun, bir sorunu ise kriz yapan zihniyetten çıkıp, gerçek krizleri yönetebilmektir. Öğrenen ve gelişen bir zihniyete nasıl geçilebileceğini deneyimlemenin yanı sıra, bireysel değişim aşamalarının yol haritasını netleştirmektir.

 • Çatışma Yönetimi

Katılımcıların özel yaşamlarında ve/veya şirket içinde yaşadıkları çatışmaların nedenleri keşfetmeleri, çatışmanın olumsuz sonuçlarından kurtulmak için gerekli çatışma yönetimi stratejilerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

 • Temel Yöneticilik

Katılımcıların yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Zaman yönetimi, delegasyon, motivasyon, toplantı yönetimi ve ekip içi iletişim konularına odaklanılmaktadır.

 

2. MT Programı

Mağaza Yöneticisi yetiştirme programımızdır. Toplam 11 günlük bir eğitim ve gelişim programı olup yönetsel becerileri geliştirmekten, iş hukuku’na kadar farklı konuları kapsamaktadır.

 

 • An’da Satış Koçluğu

Katılımcıların yöneticilik kimliğini, bilinçli ve niyete dayalı olarak kullanmaları, başarılı satıcılar yaratmak için gerekli farkındalık, bilgi ve beceri gelişiminin sağlanması, yöneticilerin direkt satışa hizmet eden koçluk becerisini sergilemesi ve dolayısıyla büyük resimde satışların artması eğitimde hedeflenmektedir.

 

3. All Star

Yönetsel roller için modüler olarak düzenlenen, simülasyon çalışmaları ile de desteklenen eğitim ve gelişim programımızdır.

 

 • Y-Etkin İnsan Y-Etkin Yönetici

 

Katılımcıların Sabancı Holding çalışanları için belirlenmiş olan “değerler” ile temel ve şirkete özel “yetkinlikler” konusunda netleşmesi, değerlere ve yetkinliklere ilişkin davranış göstergeleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

 

 • Pozitif Değişim Koç Gibi Lider

Katılımcılara daha iyi ilişki kurmaları ve etkili koçluk görüşmeleri yapmaları için gerekli olan temel beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır. Etkili koçluğun benimsenmesi ve davranış olarak sergilenebilmesi için koçluk araçlarının uygulanmasına yönelik fırsatlar yaratılarak gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

 

 

4. Rising Star

Potansiyeli olan Genç Teknosalılar’a farkındalık ve bütünsel bakış kazandırmak, amacıyla tasarlanan bir eğitim ve gelişim programıdır. İçeriği her yıl seçilen çalışanların ihtiyaçlarına ve gelişim alanlarına yönelik değişiklik gösterebilmektedir.

 

5. Yöneticinin Sahne Sanatı

Teknosa bünyesinde çalışan yöneticilerin; özgüvenli, başarılı ve anlaşılır sunumlar gerçekleştirmesi, hitabet konusunda gelişerek kitleleri etkileyebilmesi, akılda kalıcı hikayelerle vermek istedikleri mesajı iletebilme konusunda kendilerine destek olması amaçlanmaktadır. 

 

 

6. Sunum Tasarımı ve Veri Görselleştirme

Katılımcılar, müşterilerine veya yöneticilerine ellerindeki datadan nasıl görsel oluşturabileceklerini ve bu görselleri etkili sunmanın taktiklerini öğrenirler.

 

 

7. Business Coaching Advantage

Koçluk zihniyet ve bakış açısının geleneksel yönetim bakış açısından farkı ve faydalarının ortaya konması ve bir koçun bakış açısının, çalışanların performansını geliştirirken kullandıkları zihniyet modelinin deneyimlenerek öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 

 • Koçluk Yaklaşımı ile Etkili Geri Bildirim

Katılımcıların liderlik kimliklerinden koçluk rolünü, bilinçli ve niyete dayalı olarak kullanmaları, ekipleri ile daha iyi ilişki kurmaları ve etkili koçluk görüşmeleri yapmakta gerekli olan beceri ve yetkinlikleri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

8. İç Eğitmen Programı

Çalışanların eğitmenlik kariyerinde ilerlemelerine, fark yaratan eğitmenler olabilmelerine; iyi bir eğitmen olmak için gereken tüm yetkinlik alanlarını geliştirebilmelerine destek ve rehber olmak amacıyla hayata geçirilen İç Eğitmenlik projesiyle çalışanlarımız deneyim ve bilgi birikimlerini aktarıyor.

 

9. Teknosalı Anne Mentor Programı

Kadın istihdamının ve çalışan kadınların kıdem süresinin arttırarak topluma fayda sağlamak için çıktığımız yolda özellikle çocuk sahibi kadınlarımızın iş/özel yaşam dengesini nasıl kurabildiğini “mentorluk" aracını kullanarak diğer çalışanlarımıza deneyimlerini aktarmaları, arkadaşlarının da bu dengeyi daha rahat kurmalarını sağlıyoruz.

 

Organizasyonel İklim ve Çalışan Bağlılığı Yönetimi

Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak ve doğru liderlik stilleri ile pozitif bir organizasyonel iklim yaratarak sürdürülebilir çalışan bağlılığı sağlamak hedeflenmektedir.
 
Bu doğrultuda, bağımsız şirketler aracılığı ile düzenli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyeti araştırması yapılmakta ve bu süreç içinde çalışanların öneri ve beklentileri de toplanmaktadır.
 
Bu araştırmalar dışında, yine bağlılık ile doğrudan bağlantılı olan, çalışanların organizasyonel iklime yönelik algıları ve bu iklim üzerinde en büyük etkiyi oluşturan, yönetim ekibinin liderlik stilleri de bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli olarak ölçülmektedir.
 
Bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan fırsat ve gelişim alanları İK ve yönetim ekipleri tarafından incelenmekte, gerekli aksiyon planları hedeflere alınarak, hayata geçirilmekte ve gelişimleri takip edilmektedir.
 
 

 

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreci, çalışanların başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu doğrultuda çalışanlarımız, şirket hedefleriyle ilişkili bireysel iş hedefleri ve odaklanmak istedikleri yetkinlik gelişim hedeflerini yıl boyunca sürekli erişime açık olan performans sistemi aracılığıyla takip etmektedirler.  Yıl sonlarında da yöneticileriyle karşılıklı geri bildirimlerle performanslarını değerlendirmektedirler.

 

Tanıma, Takdir ve Toplam Ödül Yöntemi

Tanıma & Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi süreci; adil, objektif, yüksek performansı destekleyen, çalışanlarımızın iş hedeflerine katkısı ve yetkinliklerini merkeze alan, ödüllendirici, motive edici ve rekabetçi ücret, yan haklar ve tanıma takdir uygulamalarını içermektedir.
 
Tanıma & Takdir ve Toplam Ödül Yönetimi içinde yer alan tüm uygulamalar, piyasa analizleri ve kıyaslama çalışmaları ile düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir.
 
Topluluk bünyesindeki tüm rollerin iş büyüklükleri; rolün temel sorumluluk seviyesi, organizasyona görece katkısı, rol için gerekli bilgi/beceri/deneyim ve yetkinliklerini dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirme baz alınarak oluşturulan iş kademesi yapısı, ücret ve yan haklar yönetimine baz oluşturmaktadır.
 
Ücret Yönetimi; makroekonomik veriler, piyasada geçerli ücret politikaları, şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alarak oluşturulan ücret politikaları kullanılarak, kişilerin iş büyüklükleri, performansları, şirket içi ve şirket dışı ücret dengesi dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak yapılmaktadır.
 
Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “Yan Haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Çalışanlarımızın beklentileri, ihtiyaçları doğrultusunda; iş büyüklüğü, rol ve şirket bazında değişen içeriklerde Yan Haklar uygulamalarımız bulunmaktadır.

 

 

İK Veri Analitiği ve Dijitalleşme

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde veriye dayalı karar verme kültürü yaratma amacı ile sistem ve süreçler düzenli olarak gözden geçirilerek, tüm İnsan Kaynakları ekiplerinin becerileri bu yönde geliştirilmekte ve Topluluk genelinde bu kültürün oluşması için çalışılmaktadır.
 
Topluluk şirketlerindeki tüm çalışanlara ait İK verilerinin temizlenip, zenginleştirilerek ortak bir veri tabanına aktarılması ve bu veri kullanılarak İK Analitiği uygulamaları ile değer üretilmesi amaçlanan İKolay Veri Tabanı ve Analiz Sistemi bulunmaktadır.
İşe giren ve işten ayrılan çalışanlarımızın verilerinden ve istatistiklerinden yola çıkarak data modellemesi metodolojisi kullanarak oluşturduğumuz İnsan Kaynağı Analitiği projelerimiz devam etmektedir.
 

 

Çalışma İlişkileri Yönetimi ve Mevzuata Uyum

Çalışma ilişkileri konuları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmekte ve ilgili mevzuat düzenli olarak takip edilmekte, tüm fırsat ve teşviklerden yararlanılmakta ve bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.
 
Adil bir çalışma ortamının oluşturulması doğrultusunda ise çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaması amaçlanmaktadır. Çalışanların iş ve özel yaşamı arasındaki dengeyi gözeten bir iş ortamı
sağlanmaktadır.
 
Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş hayatına etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla teşvik edici uygulamalar hayata geçirilerek fırsat eşitliği sağlanmaktadır.
 
Çalışanların fiziksel ve psikolojik olarak olumsuz etkilenebileceği durumlara karşı, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.
 
 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemekteyiz.
 
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilerek performansın sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İşyerlerimizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler için olası riskler önceden analiz edilerek, bu riskleri önlemeye yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşamın bir parçası olarak görülmektedir.

 

İşveren Markası

İnsan Kaynakları tarafından yönetilen ve Linkedin’den, Facebook’tan ve Instagram’dan takip edebileceğiniz Teknosa Kariyer sayfalarımızı doğru yetenekleri şirketimize çekmek amacıyla etkin şekilde yönetmekteyiz. Kariyer sayfalarımızda; en iyi uygulamalarımıza, çalışanlarımızın yaptıkları işle ilgili paylaştığı tüyolara ve bilgilendirmelere, açık pozisyonlarımıza / ilanlarımıza ve şirket içi haberlerimize yer verilmektedir. 
 
 

 

Yukarı