KURUMSAL BİLGİLER

KURUMSAL BİLGİLER

Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  66.310.509,61 60,28
Dilek Sabancı  5.734.598,68 5,21
Sevil Sabancı 5.734.598,68 5,21
Diğer 32.220.293,02 29,29
TOPLAM 110.000.000,00

100,00

 

Yukarı