KURUMSAL BİLGİLER

KURUMSAL BİLGİLER

Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı Sermaye Payı (TL) Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.  100.500.001,44 50
Diğer 100.499.998,56 50
TOPLAM 201.000.000,00

100

 

Yukarı