KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM

Sosyal Sorumluluk Politikası

Teknosa, kuruluşundan bu yana benimsediği “Herkes için Teknoloji” felsefesi ve Türkiye’nin lider teknoloji perakendecisi olmanın getirdiği sorumluluk ilkesiyle, topluma hizmet etmeyi ve geniş kitlelerin teknolojiden faydalanmasını sağlamayı amaçlar.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Teknosa, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları yürütür.

Tüm çalışmalarını kamuoyu ile yaygın olarak paylaşmayı bir politika haline getiren şirket, bu şekilde sektöre örnek olmayı hedefleri arasında saymaktadır.

 

Temel ilkelerimiz;

 • Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, toplumla ilişkilerde; doğruluk ve güvenilirlik temel ilkemizdir,
 • Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Geri kazanılabilir atıkların toplanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına destek olur, çevrenin korunması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlarız,
 • Devlete karşı vergi vb. diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz,
 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde rol oynayan eğitim, kültür, sanat, bilim, spor ve sağlık faaliyetlerini, çalışanlarımızın da katılımıyla destekler ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuruz,
 • Bilgi ve tecrübemizi, toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşırız,
 • Sosyal sorumluluk kapsamında sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına öncelik veririz.

 

Hedeflerimiz;

 • Güvenli, sağlıklı ve tercih edilen bir işyeri atmosferi yaratmak,
 • Çalışanlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize saygı duymak ve değer yaratmak,
 • Ürün ve hizmetler ile ilgili konularda müşterilerimize ve topluma gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
 • Çevreye duyarlı olmak ve elektronik atık vb. atıkların bertarafına destek vermek,
 • “Geleceğimizi biz inşa ederiz” düşüncesiyle hareket etmek,
 • Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş yapmak,
 • İş yaşamı ile ilgili her konuda “fırsat eşitliği” ilkesiyle hareket etmek,
 • Çeşitli öğrenme aktiviteleri, etkinlikler ve programlar ile paydaşlarımızın, ailelerimizin bireysel ve grupsal gelişimine katkıda bulunmak,
 • Sporu, sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemek,
 • Tarihimize sahip çıkmak.
Yukarı