Temettü Ödeme Tarihçesi

                                                            Temettü Ödeme Tarihçesi

 
Mali Yıl Ödeme Tarihi

Temettü/Hisse

(Brüt TL)

Temettü/Hisse

(Net TL)

Kar Dağıtım Oranı (*) Temettü Getirisi (**)
           
2014 25.03.2015 0,146 0,124 - %1,8
2013 02.04.2014 0,402 0,342 %78,0 %3,5

 

(*) Brüt Temettü/Mali Yıl Net Karı

(**) Hisse Başına Brüt Temettü/Ödeme Tarihinden Bir Gün önceki Kapanış Fiyatı

Yukarı