SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİMİZ

2023 yılında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, ilgili politika, hedef ve uygulama planlarının oluşturularak yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme ve geliştirme görevlerini yerine getirilmesi ve Yönetim Kurulu’nu gereken durumlarda çalışmalarla desteklemek amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. 
 
Sürdürülebilirlik Çalışma Gruplarımız, Şirketimiz’in ÇSY alanlarındaki inisiyatiflerin uygulanmasına yönelik program ve proje tasarımlarını yapar ve faaliyetlerini çevik çalışma mantığı ile yerine getirir. İklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir stratejik iş modelleri ve toplumsal değer yaratma olmak üzere 3 adet çalışma grubumuz bulunmaktadır. 
 
Sürdürülebilirlik konularının yönetimi; İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten ve gerekli durumları Genel Müdür, İcra Kurulu veya Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlayan “Sürdürülebilirlik ve İş Güvenliği Müdürlüğü” birimi tarafından gerçekleştirilir. Birim, sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi ve ilerlemenin takip edilmesi, stratejiler geliştirilmesi, farkındalık çalışmalarının yapılması, ilgili iş birliklerinin kurulması, iklim ile ilgili trendlerin takip edilmesi ve mevzuatlara uyumun sağlanması, risk ve fırsatların belirlenmesi ve gerekli aksiyonların hayata geçirilmesinden sorumludur. 
 
Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörlüğü koordinasyonunda, “Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi” ile topluluğun sürdürülebilirlik yol haritasında yer alan hedef ve eylemlerdeki ilerlemenin takibi yapılır ve Holding’in sürdürülebilirlik alanlarındaki itibarını ve operasyonlarını olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesi adına çalışmalar hayata geçirilir. 
 
Komite, sürdürülebilirlik konusunda uluslararası gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri izler ve gerektiğinde bünyesinde yer alan ve sürdürülebilirlik yol haritasının odak alanlarını destekleyen “Tematik Görev Güçleri”ne tavsiyelerde bulunur. Tematik Görev Güçleri, İklim Acil Durumu, Sürdürülebilir İş Modelleri, İnsan ve Toplum başlıkları altında yıl boyunca belirli aralıklarla bir araya gelerek gündemdeki gelişmeler ve belirlenen hedeflerin güncel durumları hakkında bilgi paylaşımında bulunur. 
 
Teknosa Sürdürülebilirlik Prosedürü’ne buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Teknosa Sürdürülebilirlik Komitesi Prosedürü’ne buradan ulaşabilirsiniz. 
Yukarı