SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ

İş yapış şeklimizi ve stratejimizi faaliyetlerimizin temelini oluşturun yetkinlerimiz çerçevesinde şekillendiriyor ve sürdürülebilirliği tüm organizasyonumuzun iş yapış biçimine entegre ediyoruz. Bu kapsamda; Çalışanlarımıza Değer, Topluma Değer, Dünyaya Değer ve Geleceğe Değer odak alanlarımızda yer alan öncelikli konularımız, sermaye öğelerimiz ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) paralelinde sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturduk.

 

Bütün bu işleyişe bağlı olarak oluşturduğumuz stratejimiz kapsamında; özel markalarımız, ürün portföyümüz ve çok yönlü müşteri deneyimimizle  “mevcut işi koruyarak”, servis ve satış sonrası hizmetler, yenilenmiş ürünler, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerimizle “yeni işlerle büyüyüp işi dönüştürerek” ve ÇSY çalışmaları ve sürdürülebilir ürün ve hizmet portföyümüzün gelişimi ile “işi değer odaklı gerçekleştirerek” dünyamıza, topluma ve çalışanlarımıza değer katıyoruz. 

 

 

 

2021 yılında, uluslararası standartları esas alan katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik. Operasyonlarımızın gerekliliklerini analiz ederek ve sektörümüzde yer alan paydaşlarımızın ve rakiplerimizin raporlarını inceleyerek oluşturduğumuz 23 adet öncelikli konunun yer aldığı uzun listeyi, iş yapış şeklimiz ile iç ve dış paydaşlarımızın ortak önceliklerini göz önünde bulundurarak Üst Yönetim’in görüşleriyle son haline getirdik ve 14 konuyu öncelikli konumuz olarak belirledik.

Bu çerçevede belirlediğimiz öncelikli konuları içeren anketi, paydaşlarımızın bakış açılarını öğrenebilmek ve konuların önceliklerini 0-5 puan arasında değerlendirebilmek amacıyla kilit paydaşlarımıza ilettik. Anketimiz ile 963 paydaşımıza ulaştık ve paydaşlarımızın %48,4’ü anketimize yanıt verdi. Bununla birlikte, paydaş gruplarımızı Teknosa için önemini değerlendirerek derecelendirdik. Bu derecelendirmeye göre belirlediğimiz ağırlık puanları ve paydaşlarımızın verdiği yanıtlar aracılığı ile önceliklendirme matrisimizi oluşturduk.  
Yukarı