SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİMİZ

 

Sürdürülebilirlik stratejimizi öncelikli konularımız, sermaye öğelerimiz ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) paralelinde “Çalışanlarımızın Değerinin Farkında, Toplumun Değerinin Farkında, Dünyanın Değerinin Farkında ve Geleceğin Değerinin Farkında” ana başlıklarındaki 4 ana odak alanında konumlandırıyoruz.
 
Bu kapsamda oluşturduğumuz stratejimiz; özel markalarımız, ürün portföyümüz ve çok yönlü müşteri deneyimimizle “mevcut işi korumak”, servis ve satış sonrası hizmetler, yenilenmiş ürünler, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerimizle “yeni işlerle büyüyüp işi dönüştürmek” ve ÇSY çalışmaları ve sürdürülebilir ürün ve hizmet portföyümüzün gelişimi ile “işi değer odaklı gerçekleştirmek”tir.
 
İş yapış şeklimizi ve stratejimizi faaliyetlerimizin temelini oluşturun yetkinlerimiz çerçevesinde şekillendiriyor ve sürdürülebilirliği tüm organizasyonumuzun iş yapış biçimine entegre ediyoruz. Bu kapsamda; Çalışanlarımıza Değer, Topluma Değer, Dünyaya Değer ve Geleceğe Değer odak alanlarımızda yer alan öncelikli konularımız, sermaye öğelerimiz ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) paralelinde sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturduk.
 
Bütün bu işleyişe bağlı olarak oluşturduğumuz stratejimiz kapsamında; özel markalarımız, ürün portföyümüz ve çok yönlü müşteri deneyimimizle  “mevcut işi koruyarak”, servis ve satış sonrası hizmetler, yenilenmiş ürünler, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerimizle “yeni işlerle büyüyüp işi dönüştürerek” ve ÇSY çalışmaları ve sürdürülebilir ürün ve hizmet portföyümüzün gelişimi ile “işi değer odaklı gerçekleştirerek” dünyamıza, topluma ve çalışanlarımıza değer katıyoruz. 

 

 

 

2021 yılında, operasyonlarımızın gerekliliklerini analiz ederek ve sektörümüzde yer alan paydaşlarımızın ve rakiplerimizin raporlarını inceleyerek oluşturduğumuz 23 adet öncelikli konunun yer aldığı uzun listeyi kısaltarak iş yapış şeklimiz ile iç ve dış paydaşlarımızın ortak önceliklerini göz önünde bulundurarak öncelikli konularımızı belirledik.

Uluslararası standartları gözeterek katılımcı bir yaklaşımla ulaştığımız 963 paydaşımızdan %48,4’ünün sağladığı geri bildirimler ve paydaş gruplarımızı Teknosa için önemini değerlendirerek derecelendirmemiz sonucunda önceliklendirme matrisimizi oluşturduk. Matrismizi üst yönetimimizin de son görüşleri ile nihai hale getirdik.

Yukarı