İnsan Hakları Politikası

       1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu İnsan Hakları Politikası (Politika), Teknosa’nın İnsan Haklarına ve çalışanlarına verdiği önemin vurgulanması ve İnsan Hakları konusundaki yaklaşımını yansıtan bir kılavuz olması amacıyla hazırlamıştır.

Politika tüm Teknosa çalışanlarını, tedarikçileri, iş ortaklarını ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar.

       2. POLİTİKA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ilgili yerel mevzuat ve şirket içi düzenlemeler doğrultusunda Teknosa olarak İnsan Haklarına yönelik taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Çalışanlarımız arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş, medeni durum, hamilelik, fiziksel engel veya herhangi bir grup kimliğine karşı ayrımcılık yapmamak, adil bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş hayatına katılmalarını sağlamak için teşvik edici uygulamalar hayata geçirmek ve fırsat eşitliği sağlanmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
  • “Eşit işe eşit ücret“ ve “Performansa göre ücretlendirme” ilkelerimiz ile çalışanlarımıza adil bir ücretlendirme sağlamak,
  • Çocuk işçi çalıştırmamak ve zorla çalıştırmayı engellemek,
  • Çalışanlarımıza kötü muamele, şiddet ve tacizin olmadığı bir iş ortamı sunmak,
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin kişisel bilgilerini korumak,
  • Çalışanlarımıza yeteneklerini, potansiyellerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek imkan ve fırsatlar sunmak,

Ayrıca tüm tedarikçi ve iş ortaklarımızdan bu Politikaya uygun hareket etmelerini bekler, bu kapsamda kendilerini bilgilendirir ve aramızdaki anlaşmalara Politikaya uygunluk maddelerini dahil etmeyi taahhüt ederiz.

Çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız Politika ihlali ile ilgili şüphelerini Teknosa Etik İhlal Bildirim Hattımıza (+90 216 468 36 02) iletebilir ve/veya etik@teknosa.com adresine e-posta gönderebilirler. Sonrasındaki süreç Teknosa İş Etiği Kuralları kapsamında yürütülecektir.

 

Yukarı