İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika; Teknosa iş sağlığı ve güvenliği yönetimi kapsamında ana hedefleri belirler. Bu politikanın amacı, kayıpsız ve kazadan uzak çalışmaları gerçekleştirmek üzere "İş Sağlığı ve Güvenliği" için, iş şartları ve ilgili yasa ve düzenlemelere göre yönetim yönlendirmesi ve desteği sağlamaktır.
 

2. POLİTİKA

Teknosa yönetimi, kurum içi çalışmalarında, ticari faaliyetlerinde ve üçüncü şahıslarla temas ettiği her yerde, iş sağlığı ve güvenliği konularında sorumluluk bilinci taşır ve gerek çalışanlarına gerekse faaliyetlerinden dolayı etkileyebileceği diğer kişilere herhangi bir zarar gelmemesi için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını tesis etmeye öncelik vermeyi garanti eder.
 
Bu doğrultuda Teknosa, faaliyet gösterdiği bölgelerde tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamayı hedefler. Çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlar, bilgilendirmede bulunur ve etkin iş sağlığı ve güvenliği iletişimini temin eder. İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren önemli konularda çalışanlarının ve onların temsilcilerinin görüşlerini alır.
 
Bu hedef doğrultusunda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çalışanlara olumsuz etkileri başta olmak üzere her türlü kaybı en aza indirmeyi hedefleyerek yönetmek için gayret gösterir.
 
Şirket üst yönetiminin bu konuda taahhüdü tam olup, gerekli liderliği göstermek için hiçbir çabadan kaçınmaz. Teknosa, iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi için yıllık bir plan yapar ve bu planı uygulamak için gerekli kaynakları tesis etmeye özen gösterir.
 
Teknosa, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur:
 
 • Çalışma sırasında işgücünün ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini korumak.
 • Yasalara, kurallara ve iyi uygulama örneklerine göre planlamalar yapmak, uygulamak ve denetlemek.
 • Tehlike analizi ve risk değerlendirmeleri yapmak.
 • Yürütülen işler sırasında aşağıdaki tedbirlerin alınmasını sağlamak;
  • Gerçekleşmiş iş kazaları ve meslek hastalıklarını inceleyerek tekrarını engellemeye yönelik,
  • Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını ise önlemeye yönelik.
 • İşle bağlantılı tüm kişilerde güvenli davranış ve ortam bilincini yaratarak çalışmaların bu koşullarda yürütülmesini sağlamak.
 • Altişveren ve hizmet sağlayıcılarının Teknosa iş sağlığı ve güvenliği politika ve uygulamalarına uyumunu sağlamak üzere süreçler oluşturmak ve uygulamak.
 • Tüm acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla planlı çalışmak, yerinde ve zamanında etkili acil durum müdahaleleri yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin, sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, yaşayan, gelişen ve etkin bir sistem olmasını sağlamak.
Yukarı