Teknosa İnsan Kaynakları Politikası

Teknosa İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli işgücünü Şirket’e kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaçlara göre eğitim ve gelişim programları hazırlamak ve uygulamak, çalışanların bağlılığını artıracak toplam ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanlarımızın yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve memnuniyetlerini arttırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamaktır.

 İnsan Kaynakları olarak;

 • İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan; din, dil, ırk, cinsiyet ayırımı yapmayan,
 • Çalışanları heyecan verici hedeflere yönlendiren,
 • Çalışanların organizasyona bağlılığını sürdürebilir kılan,
 • Çalışan memnuniyetlerinin arttırılması adına gerekli aksiyonları alan,
 • Çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
 • Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
 • Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
 • Üstün performansı ödüllendiren

 
bir yönetim ekibi oluşturmak önceliğimizdir.

 Sabancı Holding’in bir parçası olarak Teknosa;

 • Güvenilir, 
 • Başkalarına duyarlı, 
 • Herkese aynı mesafede duran,
 • Etik değerlere bağlı,
 • Değişime açık,
 • Pazar odaklı,
 • Uzun vadeli ve stratejik düşünebilen,
 • Yenilikçi,
 • İşbirliğine açık bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir Şirket olmayı hedeflemektedir.
Yukarı