Teknosa Çevre Politikası

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) olarak çeşitli satış kanallarımız, geniş ürün yelpazemiz ve hizmet seçeneklerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılarken tüm operasyonlarımızın çevresel etkisini değerlendirme, tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasını ve çevresel etkimizin azaltılmasını sağlamak.

 1. POLİTİKA

Teknosa olarak çevresel ayak izimizi minimize etmeye ve değer zincirimizin her aşamasında çevresel performansımızı iyileştirmeye yönelik taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları ve yasal mevzuatı yakından takip ederek yükümlülüklerimiz doğrultusunda hareket etmek,
 • Çevresel performansımızı sürekli geliştirmek için üst yönetimimizin katkıları ile hedefler belirlemek, hedefleri düzenli olarak izlemek ve gözden geçirmek,
 • Sorumluluk ve şeffaflık anlayışımız doğrultusunda çevresel performansımızı, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi ve yarattığımız değeri, kamuoyuna küresel standartlara uygun şekilde düzenli olarak raporlamak,
 • 2050 net sıfır emisyon taahhüdümüz doğrultusunda, sera gazı emisyonlarımızı hesaplayarak azaltımı için stratejiler belirlemek ve çalışmalarımızı Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı aracılığı ile tüm paydaşlarımızla paylaşmak,
 • Operasyonlarımız sonucunda oluşabilecek atıklara yönelik, döngüsel ekonomi ve atık hiyerarşisi prensiplerini esas alan etkin bir atık yönetimi sistemini benimsemek,
 • Tüm operasyonlarımızda sorumlu tüketim prensibiyle hareket etmek, çevre dostu uygulamaları ve teknolojileri benimsemek, su ve enerji verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmak,
 • İklim ile ilgili risk ve fırsatları tanımlayarak iklim krizi ile mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş faaliyetleri yürütmek,
 • Tüm faaliyetlerimizde ekosistem tahribatının önlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması için sorumlu hareket etmek,
 • Çevreye duyarlı ürün ve hizmetlerimizi artırmak, müşterilerimizi sorumlu tüketim için teşvik etmek,
 • Tüm paydaşlarımızda çevre bilincinin gelişmesine yönelik çaba sarf etmek,
 • Hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve diğer paydaşlarımızın katılımını ve iş birliğini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizin çevresel performansını geliştirecek projeler, denetimler ve eğitimler gerçekleştirmek,
 • Çevre Politikasına uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için üst yönetim tarafından gerekli kaynakların temin edilmesini sağlamak.
Yukarı