KURUMSAL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU

Oğuz Nuri BABÜROĞLU

Dr. Babüroğlu, 1977 yılında Sussex Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Ardından ilk yüksek lisans derecesini Lancester Üniversitesi’nde; Sosyal Sistem Bilimleri Doktorasını ise Pennsylvania University The Wharton School’da  tamamlamıştır.

Profesyonel hayatına West Chester Üniversitesi (A.B.D.), Clarkson Üniversitesi (A.B.D.), INSEAD (Fransa), Work Research Institute (Norveç), Bilkent Üniversitesi (Türkiye) ve Norwegian University of Science and Technology EDWOR programında ögretim görevlisi olarak devam etmiş olan Babüroğlu, 1998 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi’ndeki görevini ifa etmektedir.

1995 yılında Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı’nı kurmuş olup, Akıl Limanı Mindport Öğretim Hizmetleri’nin Kurucu Direktörü’dür.

2006 yılından itibaren ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Dr. Babüroğlu, Nisan 2012 tarihinden itibaren Teknosa’da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

TeknoSA Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2015’te göreve gelmiştir.

Yukarı